Zápis ze schůze OV Bedrč konané dne 30. 12. 2012


Přítomni:

p. Žížala Jaroslav, předseda
p. Baštář Karel ml.
p. Fulín Jiří
p. Kovář Pavel ml.
p. Škvor František ml.

1)    OV urguje žádost podle minulého zápisu o vyřešení přeplněných kontejnerů na plasty. OV nově žádá o přidání jednoho kontejneru (oproti zvýšení frekvence vývozu).
2)    OV urguje žádost o instalaci dopravního značení pro omezení rychlosti na místní komunikaci od silnice II/110 směr chatová osada (směr Petroupim podél potoka).
3)    OV urguje žádost o informaci o stavu projektu (resp. stavebního povolení) trubního propustku a žlabu, který by odvedl dešťovou vodu (příčina podemletí svahu) přitékající po komunikaci od č. p. 1 k č. p. 3, přislíbený termín realizace do 10/2012.
4)    OV žádá o informaci o stavu příprav na prořez stromů podél silnice II/110.
5)    OV stanovuje termín veřejné obecní schůze na 18. ledna 2013 v 19 hod.
6)    OV děkuje všem za spolupráci v letošním roce a přeje všem mnoho štěstí a zdraví v roce 2013.


V Bedrči dne 30. 12. 2012

Podpisy přítomných: