Zápis ze schůze OV Bedrč konané dne 8. 10. 2012


Přítomni:    
p. Žížala Jaroslav, předseda
p. Baštář Karel ml.
p. Fulín Jiří
p. Kovář Pavel ml.
p. Škvor František ml.

1)    OV žádá o zvýšení frekvence vývozu kontejneru na plastový odpad na 1x týdně.

2)    OV urguje žádost o instalaci dopravního značení pro omezení rychlosti na místní komunikaci od silnice II/110 směr chatová osada (směr Petroupim podél potoka).

3)    OV žádá o informaci o stavu projektu (resp. stavebního povolení) trubního propustku a žlabu, který by odvedl dešťovou vodu (příčina podemletí svahu) přitékající po komunikaci od č. p. 1 k č. p. 3, přislíbený termín realizace do 10/2012


V Bedrči dne 8. 10. 2012

Podpisy přítomných: