Zápis ze schůze OV Bedrč konané dne 8. 8. 2012

Přítomni:    
p. Žížala Jaroslav, předseda
p. Fulín Jiří
p. Kovář Pavel ml.
p. Škvor František ml.
Omluven: p. Baštář Karel ml.

1) OV opakovaně žádá o zahájení realizace rozšíření veřejného osvětlení.

2) OV připomíná svoje nesplněné požadavky – viz zápis z 6. 6. 2012.

3) OV žádá o úklid naplavené zeminy před hasičskou zbrojnicí a v okolí autobusové zastávky.

4) Na žádost občanů OV projedná instalaci dopravního značení pro omezení rychlosti na místní komunikaci od silnice II/110 směr chatová osada (směr Petroupim podél potoka).

5) OV stanovil termín brigády na 19. 8. 2012.

V Bedrči dne 8. 8. 2012

Podpisy přítomných: