Zápis ze schůze OV Bedrč konané dne 19. 3. 2012


Přítomni:
p. Žížala Jaroslav, předseda
p. Baštář Karel ml.
p. Fulín Jiří
p. Kovář Pavel ml.
p. Škvor František ml.

1)    OV obdržel pozvánku na jednání (místní šetření) od p. místostarosty města Benešov ing. Tichovského, které proběhne dne 11. 4. 2012 v Bedrči. OV Bedrč žádá o účast také ing. Berana z odboru životního prostředí ohledně stavu vzrostlých stromů podél silnice II/110.

2)    OV připomíná nedodělané investiční akce z roku 2011:
•    oprava místních komunikací stojem PATCHMATIC – v roce 2011 nebylo před zimou uskutečněno z důvodu poklesu teplot
•    gabionová opěrná zeď u č. p. 3 (Buřič) - zřízení trubního propustku a žlabu, který by odvedl dešťovou vodu (příčina podemletí svahu) přitékající po komunikaci od č. p. 1
•    oprava havarijního stavu komunikace (dutina pod asfaltem) u mostku u č. p. 41 (spodní mlýn) + prodloužení zábradlí

3)    Na 31. 3. 2012 byla dohodnuta povinná hromadná kontrola komínů v obci.

4)    Dne 21. 4. 2012 proběhne veřejná brigáda v obci.V Bedrči dne 19. 3. 2012

Podpisy přítomných: