Zápis ze schůze OV Bedrč konané dne 16. 10. 2011


Přítomni:

p. Žížala Jaroslav, předseda
p. Baštář Karel ml.
p. Fulín Jiří
p. Kovář Pavel ml.
p. Škvor František ml.

1)    OV provedl kontrolu dosavadních výdajů z rozpočtu pro rok 2011 vyhrazeného pro OV Bedrč.

2)    P. Žížala informoval OV o vývoji situace prioritních investic pro rok 2011:
•    oprava komunikace (podemletý svah) u č.p. 3 (Buřič) – předpokládaný termín realizace říjen/listopad 2011
•    oprava komunikací v obci – OV připomíná svůj požadavek opravy komunikací metodou PATCHMATIC (vysprávka výtluku penetrační metodou).


V Bedrči dne 16. 10. 2011

Podpisy přítomných: