Zápis ze schůze OV v Bedrči konané dne 7. 1. 2011


Přítomni:
p. Žížala Jaroslav, předseda
p. Baštář Karel ml.
p. Fulín Jiří
p. Kovář Pavel ml.
p. Škvor František ml.

1) Byl stanoven termín veřejné obecní schůze, a to na sobotu 15. 1. 2011 od 19 hod. v obecním domku. Srdečně zveme všechny občany Bedrče a přivítáme nové podměty k vylepšení a zvelebení naší obce.

2) Výbor zhodnotil akce konané v prosinci 2010 (Mikuláš, obecní zabíjačka, vánoční posezení, Silvestr) a vyjadřuje spokojenost s jejich průběhem a děkuje všem, kteří se podíleli na jejich přípravách.

V Bedrči dne 7. 1. 2011