Zápis ze schůze KMS v Bedrči konané dne 13. 10. 2010

Přítomni: p. Žížala Jaroslav, předseda
p. Kovář Pavel
p. Kovářová Marie
p. Baštář Karel ml.
p. Hrdinová Marie

                 Jako host byl přítomen místostarosta Města Benešov p. ing. Tichovský

 1)      P. ing. Tichovský poděkoval komisi za spolupráci v uplynulém volebním období a informoval komisi o podmínkách pro zvolení nového osadního výboru (KMS)-volby do OV by měly proběhnout do konce listopadu - nový OV bude 13. 12. 2010 schvalovat nové Zastupitelstvo Města

 2)      KMS projednala plnění plánu investic:

a)     Rozšíření hasičské zbrojnice - dle sdělení ing. Tichovského je stále v řešení (projednává se námitka p. Kočíře ohledně výjezdu z U-bazaru), do konce roku bude vyhlášena veřejná soutěž na akci, za zbylé finance z rozpočtu obce bude zakoupen na tuto akci materiál. P. Ing. Tichovský zjistí rozpočet stavby

b)    Úniková cesta od Baštářových - bude řešena panely

c)     Rozšíření VO - neuskutečněno - vázáno na vybudování chodníku

d)    Údržba a opravy MK - v letošním roce neprovedeny. Komise připomněla žádost o vybudování propustku na MK u potoka

e)     Finanční prostředky na brigády uskutečněné v obci - zaplaceno 500 hodin

f)     Prořezy stromů - p. Viktorínová z Města vyřídila termín a cenu pokácení 2 stromů, prořezávka dalších stromů vázne (kolem MK u hřiště a lipová alej na Benešov)

g)    Kulturní a společenské akce - celkově se vydařili

h)    Zpevnění svahu podél MK uprostřed obce - dle sdělení ing. Tichovského se projektuje

 

3)      P. Žížala poděkoval p. místostarostovi ing. Tichovskému za účast na schůzi a za dosavadní spolupráci.

 

V Bedrči dne 13. 10. 2010

 Podpisy přítomných: