Zápis ze schůze KMS v Bedrči konané dne 22. 8. 2010

Přítomni: p. Žížala Jaroslav, předseda

p. Kovář Pavel
p. Kovářová Marie
p. Baštář Karel ml.
p. Hrdinová Marie

1)      KMS projednala opětovně   prodej části pozemku 4665/1. S prodejem nesouhlasí p. Fojtů, který má z 2.7.2007 písemné prohlášení z Mě. Úřadu, že se tento pozemek nebude prodávat . P. Fojtů si podal žádost o odkoupení pozemku. Záležitost bude vyřešena rozhodnutím Rady Města. Na základě nových skutečností KMS navrhuje, aby pozemek zůstal pozemkem obecním

2)      Komise opětovně projednávala odstranění uschlých stromů - ze strany Města přislíbeno objednání pořezu stromů. Komise opětovně urguje prořez uschlých stromů

3)      Přístavba hasičské zbrojnice - dle informací z Města byly předány podklady pro přístavbu k ocenění

4)      KMS žádá o vybudování propustku na MK v zatáčce u pozemku ing. Gobyho (z důvodu, že se na MK při dešti drží voda)

 

V Bedrči dne 22. 8.  2010 

Podpisy přítomných: