Zápis ze schůze KMS v Bedrči konané dne 7. 2. 2010

Přítomni: p. Žížala Jaroslav, předseda
p. Kovář Pavel
p. Kovářová Marie
p. Baštář Karel ml.
p. Hrdinová Marie

 1)      KMS projednala investiční plán na rok 2010:

-        rozšíření VO

-        oprava MK

-        600 brigád. hodin

-        prořez stromů

-        kulturně-společenské akce

                 Čerpání z dotací:

-        dětské hřiště + chodník

-        zajištění statiky svahu u MK

-        vybudování únik. Cesty za Baštářovými

2)      KMS připomíná, že radar na okraji obce na měření rychlosti není funkční

3)      Komise vzala na vědomí projekt chodníku, žádá o sdělení, jaký bude další postup

4)      Plánované rozšíření hasičské zbrojnice - proběhne šetření na místě

5)      KMS navrhuje rozšíření VO podél MK vpravo za mostem směrem k rekreačním objektům

6)      Komise žádá o zaslání plánu opravy a údržby MK

7)      Komise urguje pokácení stromů u dvora a prořez stromů

 

V Bedrči dne 7. 2.  2010