Zápis ze schůze KMS v Bedrči konané dne 6. 1. 2010

Přítomni: p. Žížala Jaroslav, předseda

p. Kovář Pavel
p. Kovářová Marie
p. Baštář Karel ml.
p. Hrdinová Marie

1)      KMS zve spoluobčany na veřejnou schůzi, která se bude konat dne 16. 1. 2010 v 18.00 h

 

2)      KMS projednala čerpání investic za rok 2009

-          oprava pomníku    - dokončena                                                                                          

-          rozšíření veřejného osvětlení za hasičskou zbrojnicí - nesplněno

-          oprava místních komunikací - splněno

-          odpracování 600 brigádnických hodin - splněno

-          úprava koryta potoka - splněno - KMS vyjadřuje poděkování za kvalitu provedených prací

-          prodloužení zábradlí na mostě - splněno

 

Akce z dotačních fondů:

-          vybudování hřiště - v jednání 

-          zajištění statiky svahu u MK - je hotový projekt

-          únikový výjezd od Baštářových - nesplněno

 

3)      Komise požádala o aktuální seznam trvale žijících občanů v Bedrči - z důvodu ochrany osobních dat jí seznam nebyl poskytnut

 

4)      KMS projednala přípravu plánu investic na rok 2010

 

5)      KMS v měsíci prosinci společně s dobrovolnými hasiči uspořádala tyto kulturně-společenské akce:

-          mikulášskou nadílku pro děti

-          obecní zabíjačku

-          vánoční posezení

 

V prosinci bylo také provedeno vymalování interiéru obecní budovy

V Bedrči dne 6. 1. 2010

Podpisy přítomných: