Zápis ze schůze KMS v Bedrči konané dne 3. 12. 2009


Přítomni: p. Žížala Jaroslav, předseda
p. Kovář Pavel
p. Kovářová Marie
p. Baštář Karel ml.
p. Hrdinová Marie

  1. KMS ve spolupráci s dobrovolnými hasiči uspořádá 5. 12.  v 17.00 hod. průvod Mikuláše s čerty a rozdá dětem dárkové balíčky.
  2. Oprava pomníku téměř dokončená, chybí zabudování zábradlí ( termín do 15. 12. 2009).
  3. Úprava koryta k potoku – bude řešena formou zbetonování velkých kvádrů (provede fi. PROXIMA).
  4. KMS  důrazně žádá p. místostarostu o jasné stanovisko ke stavu plánované výstavby dětského hřiště a přilehlého chodníku (termín do 15. 12. 2009) a rozšíření VO.
  5. KMS srdečně zve  spoluobčany na vánoční posezení, které se bude konat dne 26. 12. 2009 v 17,00 hod.
     
KMS přeje všem spoluobčanům a pracovníkům Městského úřadu
krásné a pohodové svátky vánoční
a
v novém roce 2010 hodně zdraví, štěstí, osobních a pracovních úspěchů


Podpisy přítomných:

 


V Bedrči dne 3. 12. 2009