Zápis ze schůze KMS v Bedrči konané dne 17. 8. 2009


Přítomni: p. Žížala Jaroslav, předseda
p. Kovář Pavel
p. Kovářová Marie
p. Baštář Karel ml.
p. Hrdinová Marie

 1. P. Žížala informoval  komisi o podání žádosti na MěÚ týkající se příspěvku na akci  „ Zlatá
  husa bedrčská ”  ( bude čerpáno z ročního příspěvku na kulturní a společenské akce).
  V souvislosti s touto akcí bylo dále požádáno o:
  - omezení rychlosti a dopravní značení
  - posekání městské louky  pro účely parkoviště
  - zajištění účasti městské policie
 2. P. Žížala sdělil  KMS výsledky jednání ohledně oplocení pozemku p. Kočíře, které proběhlo na Mě. úřadě  – v souladu se zákonem toto oplocení musí být umístěno min. 6 m od hrany potoka
 3. Komise  svolává  na  neděli 23. 8. 2009  brigádu  na   úklid obce – sraz  u obecní  budovy  v  8,30  hod.
 4. Komise připomíná k minulému zápisu:
   -   výstavbu dětského hřiště a s ním související projekt na výstavbu chodníku a doplnění veř. osvětlení (dle sdělení p. ing. Tichovského je projekt hotový) – na jeho základě bude provedeno vyměření hřiště
  -   jednání s p. Hlaváčkem ohledně komunikace kolem jeho pozemku
  - opravu propustku u hasičské zbrojnice – propustek je nebezpečný, hrozí zde úraz (je na frekventovaném místě v blízkosti autobusové zastávky)
  - rozšíření VO


Podpisy přítomných:

 


V Bedrči dne 17. 8. 2009