Zápis ze schůze KMS v Bedrči konané dne 1. 6. 2009


Přítomni: p. Žížala Jaroslav, předseda
p. Kovář Pavel
p. Kovářová Marie
p. Baštář Karel ml.
p. Hrdinová Marie

  1. KMS   žádá  o   vysvětlení, kdo a na základě jakého rozhodnutí umístil u veřejné cesty z Bedrče „na Babu” dopravní značku „zákaz vjezdu”.
  2. Komise připomíná slíbené rozšíření VO u nové zástavby za hasičskou zbrojnicí.
  3. KMS oznamuje, že dohodnuté práce ze strany obce kolem opravy pomníku byly dokončeny a žádá o zajištění dokončení oprav.
  4. KMS  upozorňuje na ucpaný průtok pod mostkem přes Benešovský potok vybudovaný při opravě železničního koridoru – je nutno ho vyčistit, resp. odstranit – při případných přívalových srážkách hrozí zaplavení okolních pozemků.
  5. Byla projednána budoucí výstavba dětského hřiště – probíhají jednání ohledně překládky sloupu  el. vedení.
  6. Komise plánuje brigádu v obci – posekání trávy a opravu plechové buňky – datum stanoveno na 14. 6. 2009 v 9,00 hod.
  7. Komise žádá o sdělení, zda proběhlo jednání s p. Hlaváčkem ohledně místní komunikace.
  8. KMS sděluje, že 11. 7. 2009 proběhne v obci hasičská soutěž a žádá o zajištění dopravních značek na omezení rychlosti.


Podpisy přítomných:

 


V Bedrči dne 1. 6. 2009