Zápis ze schůze KMS v Bedrči konané dne 23. 3. 2009


Přítomni: p. Žížala Jaroslav, předseda
p. Kovář Pavel
p. Kovářová Marie
p. Baštář Karel ml.
p. Hrdinová Mare


 1. Město zaslalo výsledky rozboru pitné vody z prosince 2008 - budou zveřejněny na webových stránkách obce

 2. KMS zhodnotila návštěvu zástupců Města - ing. Tichovského a p. Viktorínové a TS Benešov - p. Rataje

  Dohodnuty tyto akce:

  • oprava okolí pomníku v obci
  • prořezávku stromů - proběhne na podzim směrem z Bedrče
  • poražení dvou stromů (u cesty na most a u hřiště) ještě nyní
  • prodloužení zábradlí u mostu na hlavní komunikaci - bude dokončeno
  • bude zpracován projekt na zpevnění svahu pod pozemkem p. Škvora podél MK
  • otázka dětského hřiště - komise navrhuje nové jednání ohledně přeložení sloupu -nová varianta - zúžení hřiště bez nutnosti překládky sloupu z důvodu vysokých finančních nákladů

 3. Projednán problém cesty podél potoka u dvora - probíhá jednání Města s p. Balíkem o odkoupení části pozemku navazujícím na cestu k lesu směrem k Petroupimi

 4. Přislíbeno provedení zaměření cesty podél pozemku p. Hlaváčka a jeho odkoupení Městem


Podpisy přítomných:

 

 

 


V Bedrči dne 23. 3. 2009