Zápis ze schůze KMS v Bedrči konané 2. 2. 2009


Přítomni: p. Žížala Jaroslav, předseda
  p. Kovář Pavel
  pí. Kovářová Marie
  p. Baštář Karel ml.
  pí. Hrdinová Marie

1) KMS zhodnotila veřejnou schůzi, která se konala 13. 12. 2008
Komise připomíná:
 • zhotovení plánu dětského hřiště (měl být hotový do konce min. roku
 • prořezávku stromů
 • prodloužení zábradlí u mostu na hlavní komunikaci
2) KMS chce požádat o umístění dopravních radarů na měření rychlosti
3) KMS opět projednávala otázku čističek odpadních vod – vznese dotaz na Městě, zda už je možné po schválení rozpočtu čerpat dotace a bude občany informovat
4) KMS projednala plán investic na rok 2009:
Z rozpočtu KMS:
 • Oprava pomníku padlých (oplocení, dlažba, atd…)
 • Rozšíření obecního osvětlení
 • Oprava a údržba místních komunikací
 • Zajištění finančních prostředků na odpracování 600 hodin při úklidu veřejných prostranství obce
 • Prodloužení zábradlí na mostě na hlavní silnici
Z dotačních fondů:
 • Vybudování dětského hřiště
 • Zajištění statiky a úprava svahu ve spodní části obce
 • Řešení krizových situací – povodeň-únikový výjezd od čísel popisných 25, 27, 30 a 009
5) Komise žádá Město o aktuální seznam občanů trvale hlášených v Bedrči

Podpisy přítomných:

 

V Bedrči dne 2. 2. 2009