Zápis ze schůze KMS v Bedrči konané 1. 10. 2008


Přítomni: p. Žížala Jaroslav, předseda
  p. Kovář Pavel
  pí. Kovářová Marie
  p. Baštář Karel ml.
  pí. Hrdinová Marie

1) Projednání došlé pošty – Mě. úřad zaslal žádost o odsouhlasení finančních nákladů na akce v obci za rok 2008 – Rozbor čerpání výdajů do 9/2008 – čerpáno cca 282 tis. Kč
2) KMS opětovně připomíná dohodu o zasílání odpovědí na zápisy z jednotlivých schůzí KMS
3) Projednávání plánu budoucího hřiště – musí se vyřešit problém s velikostí a umístěním hřiště na pozemku u obecní budovy vzhledem k pořádání společenských akcí
4) KMS schválila seznam brigádníků na čerpání odměny za údržbu a úklid veřejných prostranství v obci Bedrč (Goby J. ml., Škvor Fr. ml., Kovář K., Kovář L., Ottl L.)

Podpisy přítomných:

 

V Bedrči dne 1. 10. 2008