Zápis ze schůze KMS v Bedrči konané 6. 4. 2008


Přítomni: p. Žížala Jaroslav, předseda
p. Kovář Pavel
pí. Kovářová Marie
p. Baštář Karel ml.
pí. Hrdinová Marie

1) Projednání došlé pošty – Rozhodnutím Rady Benešov byl schválen plán financí pro rok 2008 - pro obce Bedrč, Buková Lhota, Okrouhlice a Úročnice přiděleno 960.000,-- Kč celkem a 10.000,-- Kč na kulturní a společenské akce pro každou obec.
2) VO – nesvítící světla u čp. 12 a 39 – dle informací z TS Benešov musí být nataženo nové vedení (původní ČEZ odstřihl ze svých sloupů)
3) KMS důrazně upozorňuje, že se blíží slíbené termíny dokončení následujících akcí:
  • oprava místní komunikace (T: 05/08)
  • výměna autobusové čekárny (T: 05/08)
  • osazení MK značkami obytná zóna (T: 05/08)
Zatím žádná z těchto akcí nebyla realizována.
4) KMS opětovně žádá MÚ o písemná stanoviska k jednotlivým zápisům
5) KMS se dotazuje na průběh jednání kolem budování čistíren odpadních vod v Bedrči
6) Komise vyhodnotila jarní brigádu v obci, která se konala 12.4.2008 – zúčastnilo se 34 občanů – odpracováno bylo 204 hodin
7) Dětský den v Bedrči se bude konat 7. 6. 2008 od 14 hod. Komise srdečně zve všechny děti i jejich rodiče.

Podpisy přítomných:

 

V Bedrči dne 22. 5. 2008