Zápis ze schůze KMS v Bedrči konané 6. 4. 2008


Přítomni: p. Žížala Jaroslav, předseda
p. Kovář Pavel
pí. Kovářová Marie
p. Baštář Karel ml.
pí. Hrdinová Marie

1) Projednání dopisu z Města Benešov – posouzení žádosti Norberta Štěpánka, J. Franka 1742/1, Benešov o prodej parcely č. 4673 v Bedrči – KMS souhlasí, nemá námitky
2) Komise obdržela výsledky rozboru pitné vody – budou zkopírovány a předány jednotlivým majitelům studen. Výsledky si můžete stáhnout zde.
3) KMS svolává brigádu na úklid obce, která se bude konat v sobotu 12. 4. 2008 v 8.30 hod
4) KMS zhodnotila pracovní schůzku k projednání investičních požadavků.
Jednání se zúčastnili za Mě. úřad Benešov p. ing.Tichovský - místostarosta a p. Viktorínová, za TS Benešov p. Rataj – ředitel a za KMS – p. Kovář, p. Baštář a p. Kovářová
 • Odvodňovací kanál
  T: max. do 8 / 2008
 • Oprava místní komunikace
  T: do 5 / 2008
 • Majetkové problémy s MK kolem pozemku p. Hlaváčka – probíhá odhad kupní ceny, aby mohly být pozemky odkoupeny
  T: do 12 / 2008
 • Svah pod pozemkem p. Škvora – bude prověřena velikost obecního pozemku , zabezpečen a osázen
 • Vyřešení problému s mostkem u Baštářových – bude prověřena možnost vybudování cesty z druhé strany. Oprava mostku pod Pohořalovými –proběhnou jednání o možnosti financování opravy v rámci budování železnič. koridoru
 • Nová autobusová čekárna
  T: max. 5 / 2008
 • Propustek u hasičské zbrojnice – realizace opravy
  T: max do 8 / 2008
 • Osazení značkami Obytná zóna – schváleno . Rychlost bude snížena na 30 km/h
 • VO na příjezdové cestě k mostu bude dobudováno v rámci projektu nového chodníku ve směru od Soběhrd
 • Oprava kanálu pod silnicí u Dvořáků
  T: do 8 / 2008
 • Hřiště pro děti – na základě požadavků obce na vybavení bude vytvořen projekt a zažádáno o dotaci

Podpisy přítomných:

 

V Bedrči dne 6. 4. 2008