Zápis ze schůze KMS v Bedrči konané 17. 6. 2007


Přítomni: p. Žížala Jaroslav, předseda
  p. Kovář Pavel
  pí. Kovářová Marie
  p. Baštář Karel ml.
  pí. Hrdinová Marie

1) Projednání došlé pošty – Mě. úřad Benešov – majetkový odbor, požádal o stanovisko KMS k žádostem Ing. Fojtů z 8.6.2007 a M. Kočíře ze 4.6.2007 k odprodeji části pozemku parc. č. 4692 – odpověď KMS bude zaslána zvláštním dopisem.
2) Zhodnocení dětského dne – dětský den proběhl úspěšně 3. 6. 2007, zúčastnilo se 20 dětí
3) KMS urguje stanovisko Mě. úřadu k osazení dopravního značení (obytná zóna se snížením rychlosti)
4) KMS vznese dotaz na TS Benešov, kdy bude osazen nový světelný bod u mostu

Podpisy přítomných:

 

V Bedrči dne 17. 6. 2007