Zápis ze schůze KMS v Bedrči konané 16. 2. 2007


Přítomni: p. Žížala Jaroslav, předseda
  p. Kovář Pavel
  pí. Kovářová Marie
  p. Baštář Karel ml.
  pí. Hrdinová Marie

1) Kontrola zápisu z minulé schůze
2) Projednání návrhu na pozvání místostarosty Mě. úřadu Benešov Ing. Tichovského na příští schůzi KMS k projednání záležitostí obce
3) Komise se seznámila s došlou poštou – Mě úřad Benešov vydal Veřejnou vyhlášku týkající se projednání územního plánu Benešova
4) Komise požádá MÚ Benešov o seznam občanů trvale bydlících v Bedrči
5) Komise zašle děkovný dopis firmě ELMOZ za provedené práce na přeložení el. vedení
6) Komise se obrací na Mě úřad Benešov s návrhem na brzké zahájení odvodňovacích prací ( s ohledem na počasí)
7) Zástupci KMS uskutečnili návštěvu u nejstarší občanky Bedrče paní Šlechtové u příležitosti jejích 88. narozenin
8) Komise požádá zástupce Mě. úřadu Benešov o stanovisko k předloženému návrhu na investiční akce pro rok 2007

Podpisy přítomných:

 

V Bedrči dne 16. 2. 2007