Výsledky voleb do Komise místní samosprávy Bedrč konaných 16.12.2006


Voličům byly rozdány volební lístky – 67 ks v tomto složení:

 • Baštář Karel ml.
 • ing. Fojtů Tomáš
 • Hrdinová Lenka
 • Hrdinová Marie
 • Kovář Pavel ml.
 • Kovářová Marie
 • Škvorová Anna
 • Žížala Jaroslav

Bylo voleno 5 kandidátů z této kandidátky. Zbývající 3 budou vedeni jako náhradníci.

Voliči odevzdali 55 hlasovacích lístků s označenými kandidáty. Na základě těchto odevzdaných lístků byli zvoleni do KMS tito kandidáti:

 • Baštář Karel ml. – 45 hlasů
 • Hrdinová Marie – 36 hlasů
 • Kovář Pavel ml. – 49 hlasů
 • Kovářová Marie – 40 hlasů
 • Žížala Jaroslav – 41 hlasů

náhradníci:

 • Hrdinová Lenka – 28 hlasů
 • Škvorová Anna – 20 hlasů
 • ing. Fojtů Tomáš – 16 hlasů

Noví členové KMS si zvolili předsedu komise, stal se jím Žížala Jaroslav.

Nově zvolená komise děkuje pánům ing. Jiřímu Gobymu a ing. Tomášovi Fojtů za jejich činnost a vykonanou práci v komisi v uplynulém volebním období.

Komise místní samosprávy si dovoluje popřát všem spoluobčanům a pracovníkům Městského úřadu Benešov hezké prožití svátků vánočních a mnoho osobních i pracovních úspěchů v Novém roce 2007.

podpisy členů KMS:

Žížala Jaroslav
Kovářová Marie
Kovář Pavel
Hrdinová Marie
Baštář Karel