Zápis ze schůze KMS v Bedrči konané 13.11.2006


Přítomni: p. Žížala Jaroslav, předseda
  pí. Kovářová Marie
  p. Goby Jiří
  p. Tomáš Fojtů

1) Kontrola zápisu z minulé schůze
2) Komise děkuje všem, kteří se podíleli na dokončení opravy hasičské zbrojnice vlastními silami.
3) Komise uděluje odměnu panu Jíchovi za 100 odpracovaných hodin a paní Žížalové s paní Škvorovou po 50 odpracovaných hodinách při úklidu a údržbě veřejných prostor.
4) Komise děkuje MÚ Benešov za zhotovení propustku z obecní louky a věří, že celá akce bude dokončena v příštím roce.
5) Komise žádá MÚ Benešov o zajištění finanční částky na 300 odpracovaných hodin při úklidu veřejných prostor obce pro rok 2007.
6) Komise žádá MÚ Benešov za zakoupení nových stolů do místní klubovny.
7) Zimní údržba místních komunikací je domluvena jako v předešlých letech se ZD Petroupim.
8) Veřejnou schůzi místní samosprávy s výroční schůzí hasičů komise plánuje na 8.12.2006 od 19 hodin.

Na vlastní žádost byl přítomen p. Milan Kočíř.


Podpisy přítomných:
(podepsáni všichni přítomní)V Bedrči 13.11. 2006