Zápis ze schůze KMS v Bedrči konané 18.9.2006


Přítomni: p. Žížala Jaroslav, předseda
  pí. Kovářová Marie
  p. Goby Jiří
  p. Tomáš Fojtů

1) Kontrola zápisu z minulé schůze
2) Komise děkuje MÚ Benešov a ostatním sponzorům za jejich příspěvky a dary určené k pořádání již tradiční HUSY BEDRČSKÉ.
3) Komise připomíná MÚ Benešov, že na jaře byla obci přislíbena starší autobusová zastávka místo stávající, ale zatím se v této věci nic nepodniká a vzhledem k blížícímu se podzimu a horšímu počasí by byla škoda na věc zapomenout.
4) Komise děkuje MÚ Benešov za vyřazené židle z divadla Na poště, které ještě dobře poslouží v místní klubovně.Podpisy přítomných:
(podepsáni všichni přítomní)V Bedrči 18. 9. 2006