Zápis ze schůze KMS v Bedrči konané 22.5.2006


Přítomni: p. Žížala Jaroslav, předseda
  pí. Kovářová Marie
  p. Tomáš Fojtů

1) Kontrola zápisu z minulé schůze
2) Termín oslavy MDD byl domluven na neděli 11.6. odpoledne.
3) Seznámení s došlou poštou a problematikou pokácení proschlého stromu u mostu.
4) Dokončení opravy hasičské zbrojnice - vnitřní nátěr.
5) Dohodnutí termínu posekání trávy před obecní klubovnou, aby bylo možné plánovanou oslavu MDD v těchto místech uskutečnit.
6) Domluveno sekání travnatých ploch u budovy, zastávky a na protějším svahu formou brigád.

Na vlastní žádost byl přítomen p. Milan Kočíř.


Podpisy přítomných:
(podepsáni všichni přítomní)V Bedrči 22. 5. 2006