Zápis ze schůze KMS v Bedrči konané 10. 4. 2006


Přítomni: p. Žížala Jaroslav, předseda
  pí. Kovářová Marie
  p. Tomáš Fojtů
  p. Goby Jiří

1) Kontrola zápisu z minulé schůze
2) Komise se seznámila s opravou požární zbrojnice a budováním komunikace od Bazaru směrem k novým parcelám. Doporučuje vzhledem k izolaci požární zbrojnice za ní vytvořit odtokový žlab odtěžením stávající zeminy. Komise se pozastavuje nad skutečností, že dokončení této akce nebylo uzavřeno předáním jí a hasičům.
3) Dále je počítáno s výměnou stávající zastávky.
4) Po letošní zimě je nutná oprava místních komunikací.
5) Komise připomíná úpravu proschlého stromu u mostu a vybudování svodidel nad obecním hřištěm.
6) Komise zorganizovala v Bedrči soupis domácí drůbeže.
7) Komise upozorňuje spoluobčany, že na poplatky ze psů a odvozu odpadu nebude MÚ posílat složenky, každý si musí uhradit sám.
8) Komise bere na vědomí využití místní klubovny na volební místnost.
9) Komise žádá o příspěvek na MDD.Podpisy přítomných:
(podepsáni všichni přítomní)V Bedrči 10. 4. 2006