Zápis ze schůze KMS v Bedrči konané 10. 1. 2006


Přítomni: p. Žížala Jaroslav, předseda
  pí. Kovářová Marie
  p. Tomáš Fojtů
Omluven: p. Goby Jiří

1) Kontrola zápisu z minulé schůze
2) Za KMS byl pan Žížala a paní Kovářová přát k narozeninám paní Jíchové.
3) Obecní klubovnu bude nadále spravovat KMS, která bude do kalendáře zapisovat plánované akce, přičemž při jejich odsouhlasení bude výhradně přihlížet k pořadí objednání.
4) Úprava okolí zastávky a ostatních veřejných prostor bude organizována formou brigád.
5) Komise žádá MÚ Benešov o zajištění finanční částky na 300 odpracovaných hodin při úklidu veřejných prostor obce.
6) Komise se obrací na MÚ s žádostí o umístění v obci starší kryté autobusové zastávky, která byla v Benešově vyměněna za nový typ, což již bylo ústně nabídnuto.Podpisy přítomných:
(podepsáni všichni přítomní)V Bedrči 10. 1. 2006