Zápis ze schůze KMS v Bedrči konané 21. 11. 2005


Přítomni: p. Žížala Jaroslav, předseda
  pí. Kovářová Marie
  p. Tomáš Fojtů
  p. Goby Jiří

1) Kontrola zápisu z minulé schůze
2) KMS se seznámila s výsledkem rozboru vody ze studny u obecní klubovny. Voda je nezávadná s pomocí chlorovacího zařízení. Tímto bude dokončeno kolaudační řízení obecní klubovny.
3) KMS navrhuje instalovat svodidla podél silnice nad obecním hřištěm u klubovny.
4) KMS uděluje odměnu pí. Žížalové a pí. Škvorové za odpracování 50 hodin za úklid veřejných prostranství.
5) KMS děkuje za instalaci – rozšíření veřejného osvětlení v obci.
6) KMS se seznámila s výsledkem jednání u p. starosty a místostarosty. Pan Žížala a pí. Kovářová jednali jménem KMS a SDH.
7) KMS navrhne MÚ uzavření nájemní smlouvy na obecní klubovnu v Bedrči s SDH Bedrč.Podpisy přítomných:
(podepsáni všichni přítomní)V Bedrči 21. 11. 2005


Komise pro místní samosprávu si dovoluje popřát všem spoluobčanům a pracovníkům Městského úřadu Benešov hezké prožití svátků vánočních a mnoho osobních i pracovních úspěchů v Novém roce 2005.