Zápis ze schůze KMS v Bedrči konané 13. 9. 2005


Přítomni: p. Žížala Jaroslav, předseda
  pí. Kovářová Marie
  p. Tomáš Fojtů
  p. Goby Jiří

1) Kontrola zápisu z minulé schůze
2) Komise žádá MÚ o zaslání konkrétních výsledků rozborů pitné vody z domovních studní jako v předešlých letech.
3) Komise žádá MÚ o zprávu, jak bude zajištěna nezávadnost vody z obecní studny u klubovny.
4) Komise doporučuje MÚ, aby podal žádost o poražení proschlé břízy ohrožující klubovnu a rozvod el. vedení, včetně proschlého stromu u mostu přes potok při hlavní silnici.
5) Komise souhlasí s prodejem pozemku č. 4656 manželům Vodičkovým.Podpisy přítomných:
(podepsáni všichni přítomní)V Bedrči 13. 9. 2005