Zápis ze schůze KMS v Bedrči konané 18. 1. 2005


Přítomni: p. Žížala Jaroslav, předseda
  pí. Kovářová Marie
  p. Tomáš Fojtů
  p. Goby Jiří

1) Kontrola zápisu z minulé schůze
2) KMS Bedrč požaduje na MÚ Benešov v roce 2005 zajištění těchto níže uvedených akcí:
  • rozšíření místního osvětlení o jedno světlo pod trafostanici a druhé světlo poblíž odbočky místní cesty k obecní klubovně
  • vybudování panelové únikové cesty u Baštářů
  • vyčištění obou odtokových kanálů pod komunikacemi okolo obecní louky a klubovnou, obnovení odvodňovací strouhy podél pozemku pana Hlaváčka s vybudováním zatrubkovaného přejezdu před jeho vjezdem na pozemek
  • oprava a údržba komunikací v obciPodpisy přítomných:
(podepsáni všichni přítomní)V Bedrči 18. 1. 2005