Zápis ze schůze KMS v Bedrči konané 4. 11. 2004


Přítomni: p. Žížala Jaroslav, předseda
  pí. Kovářová Marie
  p. Goby Jiří
  p. Tomáš Fojtů
  p. Goby Martin

1) 1) Kontrola zápisu ze schůze KMS ze dne 20. 7. 2004.
2) Informace o stavu prací na obecní klubovně. Bylo konstatováno, že do konce roku 2004 by budova měla být napojena na jímku a měl by být vybudován bezbariérový vchod do budovy. Vybudování studny a připojení vody bude realizováno pravděpodobně až v roce 2005. Kolaudace bude provedena až po celkovém dokončení.
3) KMS žádá Technické služby Benešov s.r.o. o instalaci světla veřejného osvětlení u obecní cesty pod transformátorem
4) KMS navrhuje finanční odměnu p. Jíchovi za odpracování 200 hodin a paní Žížalové a Škvorové za odpracování 50 hodin při údržbě obecních a veřejných prostranství v Bedrči.
5) KMS žádá o rezervování finančních prostředků na odměny za údržbu obecních a veřejných prostranství v roce 2005 ve výši cca 300 hodin.Zapsal: Martin Goby

Podpisy přítomných:
(podepsáni všichni přítomní)

V Bedrči 4. 11. 2004