Zápis ze schůze KMS v Bedrči konané 23. 6. 2004


Přítomni: p. Žížala Jaroslav, předseda
  pí. Kovářová Marie
  p. Goby Jiří
  p. Goby Martin

1) Kontrola zápisu z poslední schůze - KMS děkuje občanům za účast na úklidu meze proti zastávce ČSAD.
2) KMS vzala na vědomí podnět pana Bambase ohledně uložení válečné munice v tzv. Zájezku na Benešovském potoce, a tento podnět podstupuje na Městský úřad.
3) KMS předkládá, na základě výsledků voleb, návrh Radě Městského úřadu Benešov na doplnění Komise pro místní samosprávu v Bedrči o ing. Tomáše Fojtů na místo odstoupivšího p. Karla Bambase. KMS děkuje panu Bambasovi za vykonanou práci.
4) Zástupci KMS a SDH Bedrč navštívili s gratulací paní Marii Ryndovou u příležitosti jejích 85. narozenin.
5) KMS Bedrč přeje všem občanům příjemně prožitou dovolenou a mnoho slunečných dní.Zapsal: Martin Goby

Podpisy přítomných:
(podepsáni všichni přítomní)

V Bedrči 20. 7. 2004