Zápis ze schůze KMS v Bedrči konané 18. 5. 2004


Přítomni: p. Žížala Jaroslav, předseda
  p. Bambas Karel
  p. Goby Martin
  pí. Kovářová Marie
  p. Goby Jiří

1) Kontrola zápisu.
2) KMS se seznámila s průběhem šetření ohledně DDT ve studni u cesty na vrch Kozmáč, při kterém se potvrdilo staré podezření, na které již před mnoha lety upozorňoval Občanský výbor a následně i KMS.
3) KMS projednala přípravu výstavby obecní klubovny.
4) KMS děkuje za splnění opravy místní komunikace.
5) KMS zhodnotila brigádu uspořádanou v obci dne 24.4.2004. Brigády se zúčastnilo 38 občanů a odpracovalo se přibližně 190 hodin.
6) Dětský den proběhne 5.6.2004 ve 14 hodin na hřišti. KMS děkuje za příspěvek na tuto akci od MÚ.
7) KMS a hasiči připravují sběr železného šrotu. Podrobnosti budou občanům oznámeny dodatečně. Předpokládáme uskutečnění ještě v tomto měsíci.
8) KMS vzhledem k bodu 2 dnešního zápisu a vzhledem k dřívějším připomínkám KMS ve věci skládek nad obcí požaduje, aby byla průběžně informována o všech připravovaných krocích a výsledcích monitoringu spodních i povrchových vod, které budou v této souvislosti v obci prováděny. O případných pracích v obci bychom chtěli být předem informováni, aby se jich mohl některý z členů KMS zúčastnit. KMS požaduje zvýšit četnost a rozsah monitoringů skládek.
9) KMS pověřila dva zástupce obce (p. Žížala a p. Kovářová) osobní návštěvou ŽP a KHS (pracoviště Benešov), abychom byli zařazeni do srovnávacího programu Benešov - Spolana.



Zapsal: Karel Bambas

Podpisy přítomných:
(podepsáni všichni přítomní)





V Bedrči 18. 5. 2004