Zápis ze schůze KMS v Bedrči konané 12. 01. 2004


Přítomni: p. Žížala Jaroslav, předseda
  p. Bambas Karel
  p. Goby Jiří
  p. Goby Martin
  pí. Kovářová Marie

1) KMS bere na vědomí, že nebude realizováno snížení rychlosti v obci.
2) KMS důrazně žádá, aby nám byly zasílány veškeré informace týkající se naší obce, které MÚ obvykle vyvěšuje na své vývěsní skříňce. Dne 7.1.2004 zde byla STE a.s. vypnuta elektřina bez předchozího oznámení této skutečnosti v naší obci.
3) KMS informuje občany Bedrče, že v dohledné době budou přistaveny kontejnery na sklo.Zapsal: Karel Bambas

Podpisy přítomných:
(podepsáni všichni přítomní)

V Bedrči 12. 1. 2004