Zápis ze schůze KMS v Bedrči konané 16. 12. 2003


Přítomni: p. Žížala Jaroslav, předseda
  p. Bambas Karel
  p. Goby Jiří
  p. Goby Martin
  pí. Kovářová Marie

1) Děkujeme za opravu střechy na hasičské zbrojnici.
2) Chápeme, že vzhledem k současnému stavu počasí se již letos zřejmě nepodaří realizovat opravu cesty na p.č. 4620 (PK 492).
3) V příštím roce je potřeba dořešit stavbu propustku pod cestou p.č. 4620, která byla zahájena 17.11.2003.
4) KMS vzala na vědomí výsledky rozborů vody z 23.10.2003. Pro zájemce z řad občanů Bedrče jsou výsledky rozborů k nahlédnutí u p. Žížaly nebo p. Bambase. V některých směrech jsou výsledky alarmující a KMS bude v tomto směru vyvíjet další iniciativu.
  KMS děkuje MÚ za spolupráci v uplynulém roce a přeje krásné prožití svátků vánočních a mnoho úspěchů v roce 2004.Zapsal: Karel Bambas

Podpisy přítomných:
(podepsáni všichni přítomní)

V Bedrči 16. 12. 2003