Zápis ze schůze KMS v Bedrči konané 15. 9. 2003


Přítomni: p. Žížala Jaroslav, předseda
  p. Bambas Karel
  p. Goby Jiří
  p. Goby Martin
  pí. Kovářová Marie

1) Kontrola zápisu z minulé schůze.
    KMS zajistila firmu, která předložila cenovou nabídku opravy střechy hasičské zbrojnice, včetně dodávky potřebného materiálu (krytina, latě, okap) a veškerých prací - 35 000 Kč. Obracíme se na radu Městského úřadu v Benešově s žádostí o náhradu těchto nákladů. Termín opravy bude upřesněn.
2) KMS svolává na začátek října brigádu v obci. Bude proveden úklid a údržba veřejných prostranství.
3) KMS připomíná, že dosud nebyla realizována výměna uzamykatelné vývěsní skříňky u zastávky ČSAD.
4) KMS děkuje Technickým službám Benešov za výsadbu a udržování okrasných keřů u zastávky.
5) KMS, hasiči a všichni občané Bedrče se rozhodli, že 27.9.2003 uspořádají na obecním "hřišti" akci "Soutěž o zlatou vařečku" spojenou s oslavou 111 let založení dobrovolného hasičského sboru v obci a 589. výročí první zmínky o obci Bedrč. KMS si dovoluje požádat Vážené zastupitelstvo města Benešova o finanční příspěvek na tuto společenskou akci, která je pořádána jako nezisková. Velice srdečně zveme všechny zastupitele, zaměstnance MÚ a všechny občany.Zapsal: Karel Bambas

Podpisy přítomných:
(podepsáni všichni přítomní)

V Bedrči 15. 9. 2003