Zápis ze schůze KMS v Bedrči konané 8.4.2003


Přítomni: p. Žížala Jaroslav, předseda
  p. Bambas Karel
  p. Goby Jiří
  p. Goby Martin
  pí. Kovářová Marie

1) Kontrola zápisu z minulé schůze.
  • KMS se pozastavuje nad tím, že na náš zápis z minulé schůze ze dne 11.2.2003, zejména ve věci skládek nad obcí, nepřišla z rady města Benešov žádná reakce.
  • KMS děkuje za realizaci zábradlí na mostě a instalaci odpadkových košů na zastávce ČSAD. Věříme, že i ostatní požadavky, např. lavičky a vývěsní skříňku, se podaří brzy realizovat.
2) KMS v souvislosti s výstavbou místní komunikace na pozemcích 4665, 4667/5 doporučuje současné provedení oprav stávajících místních komunikací, poničených objížďkou při opravě mostu, povodněmi a vlivem letošní zimy.
3) KMS upozorňuje na kritický stav můstku přes Okrouhlický potok vedoucí k č. p. 30, 25 a dvěma rekreačním objektům.
4) KMS žádá o přemístění poštovní schránky do prostoru zastávka ČSAD - hasičská zbrojnice.
5) Pan Jícha v první polovině letošního roku odpracuje 100 hodin na úklidu a údržbě obecních prostor. Při údržbě pomníku padlých a v jeho bezprostředním okolí odpracují v průběhu letošního roku pí. Žížalová a Škvorová po 50 hodinách.
6) KMS svolává na 26.4.2003 brigádu na úklid veřejných prostor v obci. Předpokládá se odpracování celkem 100 hodin.
7) KMS žádá o finanční příspěvek na organizaci Dne dětí, která se bude konat 31.5.2003.
8) KMS pověřuje svého předsedu, p. Žížalu, aby dojednal účast pana starosty na příští schůzi KMS, včetně vhodného termínu.Podpisy přítomných:
(podepsáni všichni přítomní)

V Bedrči 8.4.2003