Brigáda "veselá tráva"

Fotografie z brigády uskutečněné 14.6.2009. Autor fotografií (c) Sv. Š.